Med fokus på bæredygtighed

Vi skal passe på vores klode. Både for vores egen og vores børns og børnebørns skyld. Og hvad der er godt for kloden er også godt for os. For hvad er bedre end frisk luft, rent vand og lavt energiforbrug?

Viborg Kommune laver derfor nogle nye udstykninger, som har fokus på bæredygtighed. Fx med større grønne områder, krav om lavenergihuse, åbne regnvandskanaler og affaldssortering. Det er fremtidens boformer.

Sidst opdateret: 05.02.2020