Viborg - Palleshøje II

Palleshøje

Viborg er en af landets ældste og mest centrale byer, placeret midt i en enestående natur med bakker, søer, ådale og skove. I mange år siden vikingetiden har Viborg været et centralt og betydningsfuldt mødested i hjertet af Jylland – kulturelt, religiøst og geografisk. Her hyldede man danernes konge på tinge, her gjorde man holdt på pilgrimsrejsen til Rom og her havde den danske reformation sin vugge.

Området ligger i Viborgs østlige bydel, og i cykelafstand fra Houlkærskolen, Viborg Gymnasium og indkøbsmulighederne ved Houlkær Centret.

Palleshøje ligger i udkanten af Viborg Naturpark og tæt på de skønne grønne områder nord for Nordre Ringvej, som man komme til via en tunnel under vejen.

 

 

Nyttig information

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

De ledige grunde er annonceret til salg den 28. november 2019 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grundene ikke kan sælges eller reserveres i denne periode.

Købstilbud på én eller flere grunde sendes på mail til nedenstående mailadresse, inden den nævnte frist. Grundene vil blive solgt til højestbydende. 

koebstilbud@viborg.dk
Benyt venligst denne tilbudsblanket

Købstilbud skal være Trafik og Veje i hænde senest tirsdag den 17. december 2019, kl. 10.00. Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Købstilbud er fortrolige indtil der er underskrevet købsaftale. Det vil sige, at du ikke kan få oplyst hvor mange, der har sendt købstilbud ind samt hvor højt, der er budt.

Grundene er ikke udstykket og køber skal være opmærksom på at der ikke kan tinglyses kreditforeningslån, før end grundene er udstykket. Udstykningssagen forventes først godkendt til sommer 2020.


Lokalplan 
Lokalplan nr. 231 med tillæg - for et boligområde ved Kokholmvej

Vejplan
Plan over vejene i området (pdf)

Tværprofil boligvej (pdf)

Udstykningsplan (pdf)

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgift 18.125 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Viborg Vand - Tilslutningsafgiften 17.762,50 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Varmeforsyning 
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsafgift afregnes direkte dertil.

Salgsbetingelser
Betingelser for handel med Viborg Kommune

Tilbagekøb og videresalg
Regler for tilbagekøb af grunde, videresalg mv.

 

Sidst opdateret: 21.01.2020