Viborg - Arnbjerg - storparceller

Viborg er en af landets ældste og mest centrale byer, placeret midt i en enestående natur med bakker, søer, ådale og skove. I mange år siden vikingetiden har Viborg været et centralt og betydningsfuldt mødested i hjertet af Jylland – kulturelt, religiøst og geografisk. Her hyldede man danernes konge på tinge, her gjorde man holdt på pilgrimsrejsen til Rom og her havde den danske reformation sin vugge.

Arnbjerg er en helt ny bydel i Viborg, der skyder op syd for Søndersø. Arnbjerg er et tiltrækkende boligområde midt i et naturskønt miljø. Grønne områder, stier, regnvandshåndtering, byggetæthed, klima og kvalitet er blandt nogle af prioriteterne i den nye, bæredygtige bydel. De nye boliger kommer til at ligge midt i dejlig natur ved sø og skov, og med kun 4 km til Viborgs centrum. 

Se meget mere om bydelen på Viborg.dk/Arnbjerg

 

 

 

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv udstykningsomkostninger, men eksklusiv moms og tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf) 

Lokalplan
Lokalplan nr. 477 - boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd - 2. og 3. etape

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen           

Elforsyning
Net8800 - Tilslutningsbidrag afregnes direkte til forsyningsselskabet

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsbidrag afregnes direkte til forsyningsselskabet

Varmeforsyning
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsbidrag afregnes direkte til forsyningsselskabet

Salgsbetingelser
Betingelser for handel med Viborg Kommune

Tilbagekøb og videresalg
Regler for tilbagekøb af grunde, videresalg mv.

 

Sidst opdateret: 10.01.2020