Løvel - Speltvænget

Løvel

Løvel - lige i nærheden. Løvel er en aktiv og drivkraftig landsby. Den ligger lige i nærheden af et væld af muligheder. 10 minutters kørsel til Viborg, naturen lige i baghaven og nærvær og tryghed for børnene. Her er mange muligheder for pasning samt en attraktiv og god skole. Løvel er storkenes landingsplads.

ny.loevel.dk

 

 

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
        

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf) 

Lokalplan 
Lokalplan nr. 385

Byggemodning
Stier og veje og stier færdiggøres, når grundene efter kommunens skøn er bebygget. Stier og veje er udlagt som private fællesveje

Grundejerforening
Der er medlemspligt til den grundejerforening, der skal oprettes i henhold til lokalplan nr. 385, § 12

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag 18.125 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Vandforsyning 
Løvel Vandværk - Tilslutningsbidrag 15.000 kr. (2019) indbetales dertil

Varmeforsyning
Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området. 
Ny bebyggelse i planområdet skal opføres som lavenergibebyggelse jfr. gældende bygningsreglement, og der er ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning

Salgsbetingelser
Betingelser for handel med Viborg Kommune        

Tilbagekøb og videresalg

Regler for tilbagekøb af grunde, videresalg mv.            

 

Sidst opdateret: 20.02.2020