Frederiks - Solvænget

Frederiks

Byen har et rigt foreningsliv og mange muligheder for et aktivt fritidsliv, da der både er to idrætshaller, en svømmehal, en skole med overbygning, kirke og flere institutioner. Der er gode handelsmuligheder med både dagligvarer og specialbutikker samt en kro. Derudover er her både lægehus og tandlæge.
Kun små 6 km i nordøstlig retning fra Frederiks ligger Hald Sø og noget af Danmarks mest fantastiske natur. Omkring søen er der flere seværdigheder, ikke mindst Hald Ruin og Hald Hovedgaard.
Fra Frederiks er det nemt at komme ud i verden. Der er nemlig kun ca. 12. min. kørsel til Midtjyllands Lufthavn, hvor der er flere daglige afgange til København – og derfra videre ud i verden!

alhedeborger.dk

 

 

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad
Solvænget I - kort med grundenes mål
Solvænget II - kort med grundenes mål 

Lokalplan 
Lokalplan nr. 328 - Et boligområde ved Solvænget i Frederiks

Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for anlæg af veje, fortove og stier. Boligvejen er udlagt som privat fællesvej.
Kloakstikledninger for spildevand er ført frem til grundene. Tag- og overfladevand skal afledes ved nedsivning på egen grund.

Grundejerforening: Der er medlemspligt til grundejerforeningen

Elforsyning
 
Eniig - Tilslutningsafgift 18.500 kr. betales til Viborg Kommune på ovetagelsesdagen

Vandforsyning 
Frederiks Vandværk - Tilslutningsbidrag, 24.100 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Varmeforsyning 
Frederiks Fjernvarme - Stiklednings- og tilslutningsbidrag efter prisblad, afhængig af huset størrelse, skal betales direkte til Frederiks Fjernvarme           

Salgsbetingelser

Betingelser for handel med Viborg Kommune
           

Tilbagekøb og videresalg
Regler for tilbagekøb af grunde, videresalg mv.

 

Sidst opdateret: 20.06.2020